مقررات و شرایط شرکت در کلاس‌های انگلیشدان - انگلیشدان

شرایط شرکت در کلاس‌های زبان انگلیشدان

– زبان‌آموز می‌تواند تا یک جلسه به ازای هر هشت جلسه از کلاس‌ها را با هماهنگی قبلی با استاد مربوطه کنسل نماید. استاد نیز موظف به برگزاری جلسه جبرانی با هماهنگی قبلی با زبان‌آموز می‌باشد. لغو بیش از این تعداد توسط زبان‌آموز، کلاس درس تلقی شده و شهریه آن محاسبه می‌گردد.

– تاریخ پایان دوره، با توجه به روال مجاز کنسلی کلاس‌ها، تعداد جلسات برگزاری کلاس در هفته و تاریخ شروع کلاس تعیین می‌گردد.

– انگلیشدان مسئولیتی در قبال مفقود شدن لوازم مربوط به زبان‌آموزان در کلاس‌های حضوری را ندارد.

– رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی برای زبان‌آموز و سایر افراد حاضر در محل آموزش واجب و الزامی است.

– در صورت انصراف زبان آموز از شرکت در کلاس‌ها به هر دلیل قبل از اتمام دوره‌، با توجه به اینکه استاد مربوطه زمان خود را مطابق با کل دوره در اختیار زبان آموز قرار داده و از قبول سایر کلاس‌ها در زمان های توافق شده خودداری نموده است، طبیعی است این مجموعه شهریه‌ی جلسات باقی مانده را به زبان آموز مسترد نخواهد نمود.

– تغییر زمان یا مکان کلاس بعد از ثبت نام و شروع شدن کلاس، فقط با رضایت دبیر مربوطه میسر می باشد.

– یادگیری و پیشرفت زبان‌آموز، منوط به انجام کامل تمرینات محوله از سوی استاد مربوطه می‌باشد؛ لذا انگلیشدان هیچ‌گونه ضمانتی برای یادگیری زبان‌آموزانی که تمرینات مذکور را انجام ندهند، نخواهد داشت.

– در صورت عدم توانایی دبیر مربوطه در ادامه دوره به علت حوادث از پیش تعیین نشده مانند مریضی‌های حاد، انگلیشدان بلافاصله استاد کلاس شما را جایگزین نموده و در صورت رضایت شما از دبیر جدید، کلاس طبق منوال گذشته خود ادامه خواهد یافت.

انگلیشدان، صمیمانه خواستار موفقیت و رضایت شماست.

دکمه بازگشت به بالا