انتقادات و پیشنهادات - انگلیشدان

انتقادات و پیشنهادات

در اینجا می‌توانید نظرات خود را درباره‌ی دوره‌های آموزشی‌ای که با انگلیشدان گذرانده‌اید بنویسید و همچنین جهت بهبود عملکرد ما، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنید.

    دکمه بازگشت به بالا